สำนักงานอธิการบดีร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Posted in กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม […]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Posted Posted in News, กิจกรรม

รายการหลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส (ITA) ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ […]

สำนักงานอธิการบดีร่วมกันประกาศงดรับ งดให้จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted Posted in News, กิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ […]

การคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted Posted in News, กิจกรรม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of […]

การคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted Posted in News, กิจกรรม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of […]

เอกสารประชาสัมพันธ์ ตอบโจทย์นวัตกรรมการบริหารจัดการ

Posted Posted in News, กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสร้างนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีด้านการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก […]

สำนักงานอธิการบดีร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Posted in News, กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม […]