ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6023
ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล : info@rmutp.ac.th

[su_gmap width=”700″ address=”Rmutp-Thewt Campus”]