ประจำปี พ.ศ.2559

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2559

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 (5 ก.พ.59)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 (28 เม.ย.59)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 (11 ส.ค.59)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2559 (22 ก.ย.59)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 (8 ธ.ค.59)

 

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2559

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 (28 ม.ค. 59)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2559 (4 ส.ค. 59)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2559 (22 ก.ย. 59)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2559 (24 พ.ย. 59)