คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

 

ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 

ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 

ประจำปีการศึกษา 2555

 

ประจำปีการศึกษา 2553-2554