ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปีพ.ศ.2560

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 (26 ม.ค.60)

  • รายงานการประชุม    (รอ)

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีพ.ศ.2560

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 (26 ม.ค. 60)

  • รายงานการประชุม   (รอ)